Měkké dřevo

Na měkké dřevo používáme zásadně pilové kotouče s menším počtem řezných zubů a to z důvodu menší kompaktnosti dřeva. Měkké dřevo má tendenci se více rozštipovat. Tento fakt se hlavně projevuje při podélném řezání prken, kde jdou léta na materiálu podélně s pilovým kotoučem. Pilový kotouč je svírán do materiálu a dřevní vlákna mají tendenci se nabalovat na kotouč. V takovém případě je řez méně kvalitní a kotouč se často spálí. Na podélné řezání existují kotouče u kterých je každý druhý řezací zub nahrazen takzvaným vyhazovacím zubem, který velmi účině odvádí dřevní vlákna a piliny.
Tyto pilové kotouče jsou používány jak v truhlářských provozech na hrubé dělení meteriálu, tak v domácích podmínkách na řezání prken nebo dřeva na topení.